Tipy na výlety

Hrad Velhartice

Hrad Velhartice

Státní hrad Velhartice naleznete v předhůří Šumavy, kde se hrdě vypíná nad říčkou Ostružnou. Místo najdete zhruba 18 kilometrů jihovýchodně od Klatov a asi 11 kilometrů západně od Sušice. A i když nejde o rozhledu, skýtá úchvatný pohled do krajiny.

hrad Velhartice
hrad Velhartice

Historie hradu Velhartice

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století Buškem z Velhartic, komorníkem a průvodcem markraběte Karla IV. Jeho dominantu tvoří prostory gotického paláce zvaného Rajský dům, který sloužil k obývání. Ve spodním patře bývala sýpka a naproti dodnes stojí věž Putna, která původně měla obytný a obranný charakter. Obě části hradu jsou spolu spojeny unikátním gotickým kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Zajímavé na něm je, že nedoléhá ani k jedné budově. Most byl s budovami spojen malými dřevěnými padacími můstky. Součástí hradu je i rezervoár na vodu, která sem sváděna ze střech. Zajímavou součástí je i Huertovo křídlo, které bylo přistavěno v roce 1627. Nazývá se podle Martina Huerty, který hrad získal v průběhu třicetileté války.

Jen málokdo ví, že zde po dobu 5 let byly ukryty korunovační klenoty. Bylo to v době, kdy byl Karlštejn obležen husity.  

Na hradě se rovněž nacházel i pivovar a vinopalna. Hradní pivovar tu je mimochodem opět znovu otevřen od roku 2012.

Prohlídka hradu

Po mnoha letech rekonstrukcí, byly veřejnosti zpřístupněny prostory hradních staveb i zámku, v nichž se dnes nachází netradiční instalace. Vybrat si zde můžete hned ze tří prohlídkových okruhů.

Gotický hrad

První hradní okruh se věnuje vývoji hradu od 13. do 16. století. Zaměřuje se na stavby a architekturu. Součástí prohlídky je i interaktivní šachová hra.

Renesanční zámek

Druhý hradní okruh se věnuje renesančním interiérům a také životu na zámku v polovině 17. století.

Volná prohlídka

Volná prohlídka hradu se dotýká venkovních prostorů horního a spodního nádvoří, bývalého hradního pivovaru, zbytky vinopalny, zadní parkán a vyhlídka do údolí říčky Ostružné. V hradním areálu je umístěno hned několik her.

vstupní brána na hradu Velharrtice
vstupní brána na hradu Velharrtice

Při návštěvě hradu neopomeňte podhradí

Před hradem se nachází malebný soubor staveb lidové architektury. Jde o hodnotné stavby pošumavského předhůří. Skanzen je volně přístupný bez ohledu na otvírací dobu hradu.

Otvírací doba

Jednotlivé okruhy mají svou vlastní otevírací dobu. Všeobecně však platí, že v době od 30. 3. do 29. 4. tu je otevřeno pouze o víkendech od 10 do 16 hodin. Od prvního května do konce června je zde otevřeno od úterý do neděle v době od 10 do 17 hodin. Během prázdnin se otevírací doba prodlužuje o hodinu, otevřeno tu je tedy do 18 hodin. V září tu je otevřeno kromě pondělí a čtvrtku každý den od 10 do 17 hodin. Ve čtvrtek pak od 10 do 16 hodin. Od 1. 10. do 28. 10. je zde otevřeno pouze o víkendu mezi desátou a šestnáctou hodinou.

Vstupné na jednotlivé okruhy

Děti do 6 let mají vstup zdarma. Děti do 15 let za vstup zaplatí 60 korun. Dospělí pak 90 korun. Rodinné vstupné činí 240 korun pro dva dospělé a maximálně 3 děti. Držitelé průkazů ZTP do 18 let nic neplatí, stejně jako i držitelé průkazů ZTP/P a karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ volných vstupenek NPÚ. Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí pak zaplatí 60 korun. V hlavní sezóně jsou vstupy navýšeny na 70 korun a rodinné vstupné pak na 270 korun.

hrad Velhartice
hrad Velhartice

Městečko Velhartice

Hrad stojí nad malebným městečkem Velhartice. Jde o malebné městečko s památkovou zónou. V obci se nachází pěkné náměstí s kašnou a kostelem Narození Panny Marie a jižně od městečka se nachází i hřbitov s gotickým kostelem svaté Máří Magdalény, který je obestřen pověstí, kterou později ztvárnil Karel Jaromír Erben ve Svatební košili. V místě se nachází i několik starých roubených domů a malý židovský hřbitov. Zajímavým místem ve Velharticích je i řezbářská dílna Karla Tittla, kde můžete spatřit i Velhartický betlém. Pokud se v letním horkém počasí chcete zchladit, doporučujeme navštívit rybník Bušek.

Náš tip

Malebným údolím Ostružné prochází naučná stezka Velhartice, která končí u chaty, jež v roce 1938 postavil Jan Werich.

Ohodnoťte tento příspěvek