Rady a tipy

Jak poznat zlato v přírodě: 8 znaků, že je blízko

Jak poznat zlato v přírodě: 8 znaků, že je blízko

Zlato fascinuje lidstvo již po staletí. Je symbolem bohatství, moci a tajemství. Nalezení zlata v přírodě je snem mnoha lidí, a přestože moderní technologie jako detektory kovů usnadňují hledání, existují i tradiční metody, jak zlato objevit bez těchto zařízení. Musíte se velmi dobře dívat a možná vážně odhalíte zlato, které se skrývá v přírodě jen pár kroků od vás.

Geologické indikátory zlata

Změny barvy

V mnoha oblastech způsobují kyselé minerální roztoky vybělení okolních hornin do světlejší barvy. Tento jev může naznačovat přítomnost zlata. Pokud tedy narazíte na oblast se změněnou barvou půdy či hornin, může to být dobrý indikátor pro další průzkum.

Železité skvrny

Ne všechny žíly obsahují křemen – zlatonosné žíly mohou být složeny z kalcitu nebo převážně ze sulfidů, které při zvětrávání vytvářejí železité skvrny. Velké množství oxidů železa, jako je hematit, magnetit a železitý kámen, může být příznivým znakem přítomnosti zlata.

Nahromadění křemenu

Malé akumulace křemenné žiloviny mohou indikovat mineralizaci v oblasti. Křemen je častým průvodcem zlata, a proto jeho přítomnost může naznačovat, že se zlato nachází v okolí. Je však důležité si uvědomit, že ne všechny křemenné žíly obsahují zlato.

Nejlepší typy hornin

Zlato se nachází v určitých oblastech, kde jsou pro něj příznivé horniny. Tyto typy hornin se velmi liší podle toho, kde se nacházíte. V některých oblastech mohou být například vhodnými horninami žuly, v jiných zase břidlice nebo vápence.

Kontaktní zóny a zlomy

Mnoho křemenných žil a jiných tvrdých zlatonosných ložisek se vyskytuje v „zónách“ podél zlomů nebo na styku dvou různých typů hornin. Tyto zóny mohou být místy, kde se zlato koncentruje.

Topografie

Hrubší zlato má tendenci se usazovat dále po proudu. V pouštních oblastech se nejlepší reziduální plazivá ložiska tvoří v oblastech s mírnými až plochými svahy. Topografické rysy krajiny mohou výrazně ovlivnit, kde se zlato nachází.

Rozšíření známých minerálních nebo plazivých oblastí

Mnoho malých zlatonosných ložisek má lineární složku. Je běžné, že nová ložiska lze najít podél této linie depozice hledáním rozšíření v linii depozice.

Podobné geologické oblasti v blízkosti

Pokud je určitý typ horniny nebo geologické prostředí produktivní pro zlato v jedné oblasti, může být výhodné prozkoumat podobné oblasti v okolí. Pokud například určitý typ horniny obsahuje zlato v jedné části pohoří, může být užitečné prozkoumat další části stejného pohoří.

Tradiční metody detekce zlata

Použití síta a hráze

Jednou z nejtradičnějších metod je použití síta nebo hráze při hledání zlata. Tato metoda zahrnuje prosévání půdy a sedimentů v korytech řek nebo potoků, kde se mohou nacházet zlatonosné usazeniny. Prospektoři by postavili hráz k přesměrování toku vody, čímž by odhalili koryto řeky. Poté by pomocí síta pečlivě třídili nahromaděný sediment. Těžší zlaté částice by se díky své hustotě usazovaly na dně síta nebo pánve, oddělené od lehčího písku a štěrku.

Pozorování změn v krajině

Pozorování změn v krajině, jako jsou změny barvy půdy, přítomnost specifických hornin nebo vegetační změny, může poskytnout cenné informace o možném výskytu zlata. Například oblasti s bledší půdou mohou naznačovat přítomnost kyselých minerálních roztoků spojených se zlatými ložisky.

Identifikace železitých skvrn

Železité skvrny a oxidy železa, jako je hematit a magnetit, mohou být povrchovými indikátory podzemních zlatonosných žil. Tyto skvrny se často objevují v důsledku zvětrávání sulfidických minerálů, které jsou běžně spojovány se zlatem.

zlato mince

Role terénu a typů hornin

Terénní formace

Zlato, jako hustý prvek, se často přenáší a usazuje v určitých terénech pod vlivem přírodních procesů. Oblasti se starými koryty řek, potoky nebo dolními stranami hor jsou ideálními místy, protože zlaté částice jsou přenášeny vodou a ukládány v těchto lokalitách.

Specifické typy hornin

Určité typy hornin jsou také indikativní pro potenciální přítomnost zlata. Sedimentární horniny, zejména ty bohaté na křemen, jsou často spojovány se zlatem. Koncept „rezervoárových hornin“ je zde klíčový. Jsou to horniny, které mají správné podmínky a složení pro udržení minerálních ložisek, včetně zlata.

Kontaktní zóny

Oblasti, kde se setkávají různé typy hornin, známé jako „kontaktní zóny“, jsou významné. Tyto zóny často obsahují trhliny a pukliny způsobené geologickými aktivitami, kde se mohou usazovat zlatonosné roztoky. Porozumění terénu a identifikace příznivých typů hornin a jejich kontaktních zón může výrazně zvýšit šance na nalezení zlata.

Zkoumání rozšíření známých minerálních oblastí

Prozkoumávání oblastí přilehlých k známým zlatonosným ložiskům je strategický přístup při hledání zlata. Tyto rozšíření často sdílejí podobné geologické charakteristiky s prokázanými zlatonosnými zónami, což z nich činí slibné cíle. Logika je jednoduchá: pokud je zlato přítomno v jedné části minerálně bohaté oblasti, její pokračování nebo blízké oblasti s podobnými geologickými formacemi pravděpodobně také obsahují zlato. Tento přístup se opírá o pochopení, že zlatonosná ložiska nejsou izolovanými jevy; často se vyskytují v klastrech nebo podél mineralizovaných trendů.

Zdroj: Linkedin.com

Ohodnoťte tento příspěvek