Tipy na výlety

Okolí Leopoldova a Pohorské Vsi

Okolí Leopoldova a Pohorské Vsi
Pohoří na Šumavě , starý pohled
Pohoří na Šumavě , starý pohled

V předchozím tipu na výlet Novohradskými horami jsem vás obeznámil s bezesporu nejodlehlejší, nejdivočejší a nejkrásnější partií celých Novohradských hor – s okolím Pohoří na Šumavě. Nyní bych se v dalším tipu na výlet těmito horami zaměřil trochu severněji, přesněji na okolí obcí LeopoldovPohorské Vsi. Není zde sice již tak divoká a nedotčená příroda, jako u Pohoří na Šumavě, přesto se podle mne rozhodně vyplatí poznat i tuto část Novohradek. A to zejména v souvislosti s tím, že je zde pěkná ukázka původního venkovského hospodářství, které zde přetrvalo do dnešních dnů a které se pěkně snoubí s okolní přírodou. Začali bychom ve vesnici Leopoldov, vzdálelé silniční cestou od Pohoří na Šumavě zhruba sedm kilometrů a zhruba čtyři kilometry vzdálené od známého a dosud v celých Novohradských horách nejjižněji položeného penzionu Baronův Most.

kaplička
kaplička

Tato vesnice své jméno získala roku 1790, kdy tehdejší hrabě Novohradska, Johann Buquoy, ji takto pojmenoval na počest svého mladšího bratra Leopolda Alberta. Již o zhruba čtyři desetiletí před tímto letopočtem zde vzniklo několik obydlí místních dřevorubců, kteří odtud po Pohořském potoce splavovali své vory, jejichž pozůstatky se ve vodách Pohořského potoka, který zde směle teče k Pohorské vsi a ještě dál, dochovaly dodnes. Mimochodem, i onen známý lesní penzion Baronův Most, sloužící dnes jako turistická ubytovna, kdysi sloužil coby vaziště vorů pro tyto voraře. V době svého největšího rozmachu na počátku 19. století zde ve 21 domcích žilo zhruba 200 stálých obyvatel a uplatnění zde nacházeli šindeláři, výčepní piva, obuvník i trafikant. Je poněkud paradoxem, že po druhé světové válce, kdy téměř všechny obce v Novohradských horách kvůli odsunům německého obyvatelstva dříve či později nemilosrdně vzaly za své, Leopoldov se v tomto ohledu stal jednou z mála výjimek. Navzdory tomu, že tuto odlehlou oblast po vylidnění zprvu nechtěly úřady znovu osidlovat, nakonec k tomu přece jen došlo a jejími novými osadníky se stali převážně Rusíni, kteří pracovali v okolních lesích při těžbě dřeva a bezesporu i díky nim Leopoldov přetrval do dnešních dnů a dnes je to dle mého názoru docela pěkná horská víska, kam náhodný i pravidelný návštěvník vždy rád zavítá.

Leopoldov - okolní krajina
Leopoldov – okolní krajina

Nyní bych vás s Leopoldovem i jeho okolím seznámil trochu blíže. Jak jsem již v úvodu zmiňoval, Leopoldov je pěknou ukázkou horského hospodaření se zvířaty. Dokládá to poměrně rozlehlé luční pastviny, kde hospodáři chovají své koně. Romantické jsou zejména v letních ránech, kdy vše ještě pokrývá mlha, jen nesměle zanikající pod náporem sílících slunečních paprsků. A v letní sezóně je zde k dispozici příležitostná občerstvovna pro procházející turisty, disponující i pivem, i když jen lahvovým. Od severní části Leopoldova se několika neznačenými asfaltovými cestami můžeme vydat k poslednímu dosud nejmenovanému rybníku Novohradských hor, využívaného v minulosti k plavení dřeva – Uhlišťskému rybníku. Tento rybník, nacházející se na bezejmenném přítoku Pohořského potoka, byl pojmenován podle malé vesnice Uhliště, nacházející se kousek nad Leopoldovem a z níž se do dnešních dnů dochovalo jen několik stavení a dřevařská pila. I tento rybník, ze všech stran obklopený hustými lesy, je pěkný a stojí za to se u něho chvíli zdržet.

Rybník u Leopoldova
Rybník u Leopoldova

Následně lze lesní asfaltkou dojít k zelené značce, směřující od Huťského rybníka k Pohorské Vsi a zakrátko turista nemine statek Terčí Dvůr, nacházející se v pozůstatku stejnojmenné vesnice, z níž se do dnešních dnů rovněž zachovalo již jen několik stavení.

Stojí za to se zde v letní sezóně chvíli zdržet za účelem okoštování mléčných produktů od místních statkářů, chovajících kozy, tak jak jsem to v minulosti učinil i já a vždy se mi to vyplatilo. Poté po zelené značce již pohodlně dojdeme zhruba dvoukilometrovou trasou do Pohorské Vsi. I okolí této obce stojí za to blíže poznat. Je jen na svobodném rozhodnutí každého turisty, zda se od Pohorské Vsi vydá dál po červené značce kolem bývalých Rapotic trasou směrem k Jelenímu vrchu, o níž se rozepíšu v příštím tipu na výlet Novohradskými horami, či zda se z Pohorské Vsi vydá po modré značce směrem k Benešovu nad Černou.

Pohoří na Šumavě - kostel
Pohoří na Šumavě – kostel

I v okolí Pohorské Vsi jsou pěkné výhledy na krajinu, zejména směrem na již zmiňovaný Benešov nad Černou a proto i v těchto končinách se vyplatí udělat si alespoň půldenní okružní výlet po místních loukách a pláních. Ostatně, moje fotografie jsou toho dobrým důkazem. A o další štrece Novohradskými horami zase příště.

Ohodnoťte tento příspěvek