Cestopisy

Městečko Jajce

Městečko Jajce

hrad Jajce Bosna a Hercegovina bývá pro svou divokou minulost stále ještě turisty jako výletní destinace opomíjena. Pokud se již stane cílem či součástí zahraniční dovolené, kroky turistů nejčastěji směřují do hlavního města Sarajeva či do historií proslaveného Mostaru.  Přesto bosenský kraj skrývá mnohá další města a městečka, které si pozornost více než zasluhují. Jedním z nich je prokazatelně město Jajce.

podzemní kostel
podzemní kostel

Městečko Jajce se nalézá asi 70 km jižně od průmyslového města Banja Luka.  V době svého vzniku, ve 14. století, bylo hlavním městem bosenského království.  Bohatá historie se na jeho osobitém charakteru výrazně podepsala, především samozřejmě v architektonické sféře.  Kromě hradeb centrálního hradu je i téměř celé staré centrum města obehnáno dochovanými hradbami. Hrad umístěný ve středu města je přístupný turistům za nízký poplatek. V minulých letech tomu tak po dlouhou dobu nebylo z důvodu nedořešeného odminování objektu. Ze stejného důvodu je stále doporučeno při návštěvě Jajce nevstupovat do zarostlých pobořených objektů či obecně do míst, která nevyhodnotíte jako běžně užívaná lidmi. Při návštěvě královského hradu je kromě procházky po jeho hradbách přístupná zevnitř i jeho střední věž. Při procházce po hradbách se nemusíte omezovat pouze na královský hrad, ale lze obejít i části vnějších hradeb centra města a obohatit se o další zajímavé výhledy na město a okolní krajinu.

kříž v podzemním kostele
kříž v podzemním kostele

Po nasycení se nadzemní krásou středověkého opevnění si můžete dopřát ještě jednu místní raritu, a to podzemní kostel. Po zaplacení vstupného jste oprávnění vkročit do působivého podzemního prostoru. První podzemní patro je pouze jakousi pomyslnou předsíní pro další sestup, po kterém se ocitnete ve spoře nasvícené, ve skále vytesané místnosti kostela, lemované prázdnými výklenky po obvodu a s mohutným obrysem kříže vysekaného do skály ve svém středu. Ačkoliv letitá tvorba mladistvých pokryla kamenné stěny místnosti četnými vyrytými nápisy a obrazci, kostelnímu prostoru to na působivosti neubírá. Snad právě naopak. I kdybyste se nerozhodli město Jajce prozkoumat tak do hloubky, tak vás jedna jeho dominanta zaujme již ze svahu od silnice vinoucí se nad městečkem. Touto dominantou je vodopád, který spolu s městskými hradbami v pozadí vytváří pohledné panorama jak ve dne, tak při nočním osvětlení. Pokud u hlavní silnice zanecháte zaparkované auto, můžete sestoupit pěšinou až k turistickému přístřešku, který se nalézá na svahu naproti vodopádu a poskytuje nejlepší výhled na město. Pro romantické povahy se nabízí možnost v tomto turistickém přístřešku přenocovat a užít si tak okouzlující výhled jak po západu slunce, tak ihned po ranním probuzení. Ačkoliv vodopád produkuje určitou vlhkost, je přesto nocování pod širákem na protějším svahu příjemné. Na terasy pod vodopádem lze sestoupit pěšky svažující se cestou od autobusového nádraží vedle mostu na kraji města. Auto můžete zanechat nedaleko na neplaceném parkovišti naproti benzínové stanici.

ranní pohled na vodopád
ranní pohled na vodopád

Kromě zajímavostí přímo v centru město nabízí okrajová část Jajce ojedinělou dochovanou ukázku venkovské architektury, ke které lze zamířit při výjezdu z města západním směrem na město Mrkoncij Grad. Jedná se o unikátní soustavu dřevěných vodních mlýnků nacházejících se na hrázi mezi Plivskými jezery. Cesta k této pamětihodnosti není značena, a proto sledujte ukazatele do kempu a až bude silnice odbočovat vlevo, vydejte se tudy.  Jezero budete mít po pravé straně a za prudkou zatáčkou už mlýnky nepřehlédnete. Několikero vodních mlýnků o velikosti větší psí boudy zde stále stojí nad zpeřenou hladinou vodní soustavy. Ačkoliv již neplní svou pracovní funkci a jedná se tak pouze o prázdné schránky bez obsahu, přiblížit se k nim na dosah po dřevěných chodníčcích a mostcích určitě stojí za to. Celý okolní areál vodních mlýnků je pěkně upraven a vybízí k odpočinku na lavičce či k doplnění zásoby vody v místním pítku.

 
areál vodních mlýnků
areál vodních mlýnků

V případě, že budete poblíž Jajce projíždět, nezapomeňte se zastavit. I kdyby šlo jen o několikaminutový pohled na vodopád, je škoda se o tento zážitek ochudit.

5/5 - (1 vote)