Tipy na výlety

Zámky na Loiře

Zámky na Loiře
zámek Chenonceau
zámek Chenonceau

Toužíte po poznání krás Francie, obdivuje architekturu renesančních zámků a zajímáte se o historii? Pak se vydejte po stopách šlechty 15. století a navštivte zámky v povodí francouzské Loiry – řeky, kolem níž v dobách renesance vyrostlo či bylo přestavěno na 120 šlechtických sídel.

Oblast kolem Loiry, nejdelší francouzské řeky, je doslova protkaná více či méně známými zámky. Mnohé z nich, se svými rozlehlými zahradami a udržovanými parky, jsou nyní na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zdejší území je dokonce jedno s největší světovou koncentrací zámků na kilometr čtvereční!  Proč tomu tak ale je?

Pro odpověď se vraťme zhruba do r. 1418, kdy ve Francii probíhá dlouhotrvající občanská válka mezi Armagnaky a Burgundy. S ohledem na zdejší nebezpečnou situaci se začal francouzský královský dvůr, šlechta i církevní představitelé přesunovat na svá venkovská panství, ležící právě v údolí řeky Loiry a jejích přítoků. Než tato nepříznivá doba minula, uběhlo bezmála sto let, po kterých zde docházelo k obnově stávajících sídel a ke stavbě nových.

Dnes můžeme zámky na Loiře, jak bývají tyto často honosné stavby označovány, obdivovat i my. A to buď po vlastní ose nebo jako účastníci některého z řady poznávacích zájezdů cestovních kanceláří. Všechna tato sídla asi jen tak nenavštívíme. Pojďme si proto povědět alespoň o některých.

Zámek Chaumont s řekou Loira
Zámek Chaumont s řekou Loira

 

Chenonceau
Chenonceau

Chenonceau na řece Cher

Říká se mu „zámek šesti dam“ a bývá jedním z nejnavštěvovanějších. V letech 1513-1524 jej dal pro svou ženu postavit královský finančník. Jeho syn jej ovšem postoupil králi Františku I. jehož nástupce, Jindřich II., jej roku 1574 daroval své milence – Dianě de Poitiers. Přesto, že byla o 20 let starší než král, byla opěvována pro svou krásu. To se ale nelíbilo manželce Jindřicha II – Kateřině Medicejské. Po jeho smrti ji tato žárlivá vdova vystěhovala, zámek dostavěla a všude v jeho prostorách umístila monogram CC.

 Po smrti Kateřiny se na zámek uchýlila vdova po Jindřichu III., která zde 12 let po smrti manžela truchlila a zámek kompletně změnila na kapli.

Další významnou majitelkou se stala v 18. stol. madam Dupinová, matka Jeana-Jacquesa Rousseaua, která zde vytvořila literární salon. Roku 1864 jej koupila madam Pelouzeová, obnovila jeho původní vzhled a následně prodala již současným majitelům.

Chenonceau
Chenonceau

Zámek zaujme nejen vlastní stavbou se zastřešeným mostem a přilehlými zahradami, ale i historickým nábytkem, tapiseriemi a nádhernou květinovou výzdobou.

Villandry
Villandry

Zámek Villandry

Dalším hojně navštěvovaným místem je zámek Villandry, dokončený r. 1536. Významnější než zámek jsou ovšem přilehlé renesanční zahrady, které nemají ve světě obdoby. Vytváří na třech terasách geometricky přesné mozaiky. Návštěvník tu nalezne zelinářskou zahradu, osázenou určitými druhy zeleniny, zahrady vodní, okrasné, bylinkové, zahradu lásky či hudby a najde zde i labyrint.

Kdyby zámek po druhé světové válce nekoupil španělský milionář, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. Tento pán nechal zahrady pečlivě zrekonstruovat podle původního návrhu ze 16. století. Jeho rodina je stále vlastní a dále se o ně stará. Zahrady jsou neustále upravovány a měněny dle ročních období a do jejich záhonů jsou vysazovány pouze rostliny a zelenina, které byly známy v 16. století.

Villandry
Villandry

Zámeček Rigny-Ussé

Za návštěvu stojí i kouzelný zámeček Rigny-Ussé, postavený v 15. století a přestavěný z původní středověké pevnosti manželem dcery krále Karla VII. na přelomu 16. a 17. století. Toto romanticky působící sídlo, které sestává ze směsice věžiček a špičatých hlásek, je dokonce tak půvabné, že inspirovalo Charlese Perraulta k napsání pohádky o Šípkové Růžence.

Zámek Chambord

Neméně úchvatně působí i návštěva majestátního zámku Chambord, který dal František I. roku 1519 vystavět uprostřed lesů. Zde sloužil především jako lovecký zámek – ovšem největší na světě. Má 440 komnat a aby jej bylo možné alespoň částečně vytopit, je opatřen nespočtem krbů – z jeho střech ční 365 komínů! Pohled na zámek je proto fantastický, jeho panoráma tvoří shluk věžiček, komínů a střešních oken.

Chambord
Chambord

Návštěva zámků na Loiře skýtá ještě mnohá zajímavá a krásná místa. Mezi další známá sídla patří třeba Amboisse – zámek  Františka I., Clos-Lucé – místo posledního pobytu Leonarda da Vinci, Chinon na řece Vienne, bývalé královské město Blois a mnohé další. Příště si povíme třeba o některých z nich. 

1/5 - (2 votes)