Tipy na výlety

Zrušená železniční trať do města Vareš

Zrušená železniční trať do města Vareš

starý železniční most

Železniční síť nebyla na území Bosny a Hercegoviny nikdy příliš hustá. Pokud pohlédnete do mapy, zjistíte, že v současnosti kromě tří krátkých vedlejších tratí k chorvatským hranicím sestává prakticky pouze z jedné severo-jižní a jedné východo-západní větve. Před divokou občanskou válkou bývala železnice bohatší o některé průmyslové větve, které jsou v současnosti již uzavřeny. Jedna taková zapovězená železniční trať odbočuje z hlavní trati Sarajevo – Zenica u zastávky Podlugovi nedaleko městečka Iliaš a směřuje na sever přes Brezu ke své konečné stanici Vareš. Důvodem zřízení této tratě v roce 1895, původně v úzkokolejné verzi, byl těžební průmysl. Právě proto byla první roky provozu trať využívána výhradně pro přepravu železné rudy z měst Breza a Vareš.

zavřené nádraží ve městě Vareš
zavřené nádraží ve městě Vareš

Větev Podlugovi – Vareš o délce 24,5 km však přestala být po občanské válce v letech 1992 –1995 používána. Po nějakou dobu po trati ještě projela občas krokem souprava svážející materiál z průmyslové části Vareše, ale nyní je již trať zcela opuštěna. Bosenská vláda prý jeden čas uvažovala o její rekonstrukci, nicméně prozatím se nic takového dít nezačalo.

A tak je po své pohnuté historii tato trať k dispozici železničním chodcům. Ovšem pouze takovým, kteří jsou pro zajímavý zážitek ochotni se s nadšením prodírat vysokým porostem, protože roky nevyužívání místy zanechaly na železniční trati předvídatelné následky.

Pokud si jako svůj výchozí bod zvolíte Vareš, přivítá Vás město se zřetelným puncem těžební historie. Rozsáhlé opuštěné areály plné zrezivělých železných konstrukcí fascinují megalomanstvím svých tvůrců. Hned na počátku Vareše vás přivítá budova vlakového nádraží se zabedněnými okny, která se zdá být oproti některým zbořeninám ve městě ve velmi dobrém stavu. Prostor perónu je zastřešenou a překvapivě čistou plochou vhodnou v případě potřeby pro přenocování.

tunel na trati z Vareše
tunel na trati z Vareše

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že od nádražní budovy směřují koleje pouze do přilehlé fabriky, není tomu tak. Když se po nich pěšky vypravíte, zjistíte, že fabriku obcházejí z levé strany a míří z města ven. Nejprve se trať zvedá vysoko nad místní budovy i zahrady a později již ztrácíte město z dohledu a proplétáte se spolu s kolejemi mezi místními kopci. A protože se trať musela vypořádat s opravdu velkými kopci, které nebylo možno ve všech případech jednoduše obehnat kolejnicemi po povrchu, byla vybavena velkým počtem tunelů a několika mosty, které jsou pro železniční chodce vyloženě nadstandartním zážitkem. K výbavě na takovou výpravu je nutno podotknout pouze jediné – čelovka či baterka nutná! Tunely jsou zde totiž opravdu dlouhé a málokdy zcela rovné. Člověk často při vstupu do tunelu nedohlédne až na jeho druhý konec, a proto se namísto nadějného přibližování ke světlu na konci tunelu ve skutečnosti dlouhé minuty nejistě potácí naprostou tmou v rytmu pražců, které jsou pro lidské kroky velmi nepohodlně vzdáleny od sebe.  Tunely jsou občas trochu vlhké, ale nic nebezpečnějšího než kapající voda na vaše hlavy či louže pod vašima nohama vás v nich nečeká. Oproti venkovním kolejím mají velkou výhodu v tom, že nejsou zarostlé. Pro překonávání velmi zarostlých venkovních úseků se schopnost chůze po jedné kolejnici stává velkou výhodou. Ze samotné kolejnice totiž jen stěží něco vyroste.

zarostlá železniční trať
zarostlá železniční trať
pohled z tunelu do tunelu
pohled z tunelu do tunelu

Po překonání několika tunelů vám trať nabídne na svém třetím kilometru novou výzvu. Touto výzvou je vysoký most, u kterého není takovým nebezpečím míra jeho stáří, jako spíše fakt, že nikdy nebyl pro překonání pěší chůzí určen. Proto je jen na Vás, zdali se odvážíte a zdali vyhodnotíte své schopnosti jako dostatečné pro jeho překonání. Most vaší odvaze předloží kromě pravidelných mezer mezi pražci, kterými dohlédnete až do hlubin údolí, také nečekané celé chybějící pražce. Proto dobře zvažte, zdali jste schopni se s těmito výzvami vypořádat po celé délce mostu.

Překonáním tohoto mostu končí naše procházka. Podle místních informací byla před lety trať schůdná a bezpečná po celé své délce. My už jsme ale další části trati nezkoumali a užili si průchod všemi tunely ještě jednou při cestě zpět do Vareše. Proto zjištění, zdali trať ve svých dalších částech stále ještě příliš nezarostla či zdali se některý z dalších mostů či tunelů nepropadl, bude moci učinit někdo z vás.

5/5 - (1 vote)