Tipy na výlety

Od Benešova nad Černou přes Velký Jindřichov do Černého Údolí

Od Benešova nad Černou přes Velký Jindřichov do Černého Údolí
pohled na Velký Jindřichov směrem k Benešovu nad Černou
pohled na Velký Jindřichov směrem k Benešovu nad Černou
romantika letního rána u Velkého Jindřichova
romantika letního rána u Velkého Jindřichova

Trasa mého předposledního, devátého výletu Novohradskými horami, začíná na rozcestí červeně a zeleně značené turistické trasy, zhruba dva až tři kilometry od Benešova nad Černou, v místě nacházejícím se mezi Zaječím vrchem (780 m) a Cikánským vrchem (804 m), o němž jsem se ve stručnosti zmiňoval již v uplynulém tipu na výlet. Je jen na každém výletníkovi, zda si na druhý jmenovaný vrch, vzdálený odtud zhruba jeden kilometr, na chvíli odskočí a pokochá se jeho pěknými vrcholovými skalisky, i když prakticky bez vyhlídek, nebo zda již rovnou zamíří po zelené značce dál, k vesnické osadě Velký Jindřichov, dnes administrativně spadající pod Benešov nad Černou. Má velmi pěkné a členité okolí, lemované četnými loukami, pastvinami a lesními remízky. Nejromantičtěji je zde v létě po ránu, zejména pohled k obci Černé údolí, který jsem jedno takto v létě zakusil osobně a důkazem je jedna z mých přiložených fotografií. I velmi poklidná atmosféra celé této krajiny, dýchající zde na nás na každém kroku, tomu odpovídá.

říčka Černá v blízkosti Černého Údolí
říčka Černá v blízkosti Černého Údolí

Dalo by se říci, že zde se nacházíme v trochu jiných Novohradkách, připomínajících zde spíše Novohradské předhůří, avšak pohled k Černému Údolí z jedné vyvýšenější plošiny nám hned připomene, že se stále nacházíme blízko středu těchto hor a že již za touto vesnicí, zejména směrem k Žofínu, místní hornatina opět začíná směle stoupat k devítistům metrům i výše. Velmi pěkná a členitá, spíše podhorská krajina, nás od Velkého Jindřichova po zelené značce provází velkou část naší další cesty, až téměř k Černému Údolí. Zde se musíme na chvíli napojit na místní silnici a do čtvrt hodiny již dorazíme do této obce.

 

ráno u Velkého Jindřichova, pohled k Černému Údolí
ráno u Velkého Jindřichova, pohled k Černému Údolí

I v okolí Černého Údolí se kdysi v minulosti nacházela další velmi významná skelná huť Novohradských hor, která zejména po zániku Stříbrných a Skelných hutí představovala pro tuto vesnici hlavní průmyslový potenciál a zdroj příjmů. A i zdejší skelné výrobky nacházely svůj dobrý odbyt i mimo Evropu, například až v Indii či USA. Tato huť bez existenčních potíží fungovala velmi dlouho, avšak r. 1903 byla coby předposlední existující skelná huť na Novohradsku uzavřena a do dnešních dnů se nedochovaly žádné její zbytky. V 70. letech byla po rozšíření místního pohraničního pásma zbourána i tamní kaplička.

 

 

skaliska na Cikánském vrchu
skaliska na Cikánském vrchu

Dnes Černé Údolí slouží většinou pouze pro nové obyvatele, příchozivší sem po r. 1989 a je zde i penzion pro turisty. Z Černého Údolí lze jít po zelené značce dále na Žofín a jeho okolí, vrátit se opačným směrem zpět do Benešova nad Černou, anebo jít po silnici, vedoucí směrem k Horní Stropnici, k Hojné a Dobré Vodě, za účelem další prohlídky třech nejznámějších hor Novohradek, Vysoké, Kraví a Kuní.

 

Ohodnoťte tento příspěvek