Tipy na výlety

Největší pyramida světa? Nedaleko Sarajeva!

Největší pyramida světa? Nedaleko Sarajeva!
výhled z vrcholu nejvyšší pyramidy Slunce na bosenské údolí pyramid
výhled z vrcholu nejvyšší pyramidy Slunce na bosenské údolí pyramid

První asociací ke slovu pyramida bývá pro běžného člověka Egypt. Učební osnovy i cestovní agentury, které pečlivě vštěpují tuto zažitou ideu dalším a dalším generacím, však zřejmě zapomněly aktualizovat své informace.

Kromě četného výskytu pyramid v různých koutech zeměkoule, archeologické výzkumy započaté již roku 2005 postupně odhalují tajemství pyramid, které se nacházejí mnohem blíže České republice, než bychom čekali. Ačkoliv se o pyramidách na území Bosny a Hercegoviny mluví stále jen zřídka, s přibývajícími roky pokračujícího výzkumu se začíná prolamovat zeď neochoty historiků přijmout nově odhalený běh dějin a lidé začínají navštěvovat pozoruhodné místo, které stále ještě neodkrylo všechna svá tajemství.

Bosenské údolí pyramid se nalézá u městečka Visoko, asi 30 km severně od hlavního města Sarajeva. Evropské podnebí a odpovídající krajinný pokryv způsobily, že v průběhu tisíců let existence pyramid došlo k jejich plnému pokrytí nejen vrstvou půdy, ale i křovisky a lesem. Proto není divu, že ani místní obyvatelé ani návštěvníci oblasti až donedávna neodhalili stavitelské i spirituální bohatství předchozích civilizací skryté pod rouškou lesnatých kopců.

detail betonových bloků
detail betonových bloků

V současnou chvíli však díky množství archeologických výzkumů víme, že v okolí městečka Visoko se nalézá komplex sestávající z pyramidy Slunce, pyramidy Měsíce, pyramidy Draka, pyramidy Lásky, chrámu Země a mohyly Vratnica.

Pyramida Slunce je nejvyšší pyramidou nejen z celého bosenského údolí, nýbrž podle světových měřítek také nejvyšší pyramidou vůbec. Dosahuje výšky 220 m, což podstatně přesahuje výšku 137,5 m dosud nejvyšší známé Cheopsovy pyramidy v Egyptě.

Výška není jediným jejím světovým prvenstvím. Z rozboru vzorků stavebního materiálu bylo zjištěno, že tento domnělý lesnatý kopec je téže nejstarší pyramidou světa díky svému úctyhodnému stáří přes 12 000 let.

odkrytá stěna betonových bloků pyramidy Slunce
odkrytá stěna betonových bloků pyramidy Slunce

Pokud se rozhodnete k pyramidě Slunce vypravit, z ospalého městečka Visoko vás k jejímu úpatí bezpečně dovedou směrovky. Auto můžete zanechat na malém parkovišti poblíž stánku s tematickými pohledy a suvenýry. Poté je pouze na vašem rozhodnutí, zdali se chcete na vrchol pyramidy vypravit pohodlnou delší cestou nebo strmým svahem v těsné blízkosti archeologických nalezišť. V případě pohodlnější volby je možné vyjít od stánku se suvenýry doleva a začít obcházet pyramidu po asfaltové cestě kolem dokola až do míst, kde je již její svah mírnější a pokrývá ho do pouze řidší a nižší porost, který je možné překonat vyšlapanými pěšinami.

výhled z nejvyšší pyramidy světa na městečko Visoko
výhled z nejvyšší pyramidy světa na městečko Visoko

V případě zajímavější, ale náročnější volby výstupu, se můžete vypravit od parkoviště stezkou přímo do svahu. Postupně budete míjet různě velké plochy, kde byly jak porost, tak vrstva nánosu hlíny odkryty. Očím návštěvníků se odhalují masivní člověkem vytvořené bloky z pravděpodobně nejtvrdšího betonu na světě. Odhalená stěna pyramidy již nenechává pozorovatele na pochybách, že se nejedná o obyčejný kopec. Po náročném výstupu do prudkého a po dešti velmi bahnitého svahu se hustý les rozestoupí až na samém vrcholu pyramidy Slunce. Zde vás čeká naopak důkaz, že stovky let lidé pyramidu za kopec považovali. Poblíž jejího vrcholu zde totiž stojí zbytky hradní zříceniny.

odkrytá stěna betonových bloků pyramidy Slunce
odkrytá stěna betonových bloků pyramidy Slunce

Pro koho by výstup na pyramidu nebyl dostatečně uspokojivým důkazem pro existenci pyramidálního komplexu v bosenském údolí, může své pochyby rozptýlit návštěvou přístupné části rozsáhlého komplexu podzemních tunelů. Ke vstupu do tunelů Ravne lze téže pohodlně trefit pomocí směrovek ve městě. Místní průvodci nabízejí kromě výkladu v rodné bosenštině také angličtinu. Návštěva tunelů tak zúčastněné obohatí o informace o pozoruhodném stáří, zvláštních účincích na lidi i zvířata, nečekaných naměřených fyzikálních hodnotách, dosud nerozluštěných písemných symbolech, domnělém účelu i třech zúčastněných civilizacích, z nichž poslední se pokusila tunely zasypat a skrýt je tak před dalšími generacemi. Kromě toho, že už samotná částka za komentovanou prohlídku tunelů je směšně nízká, existuje zde navíc možnost zůstat za stejnou částku v tunelech neomezeně dlouhou dobu pro využití zdravotních účinků tohoto prostoru či praktikování meditace. Komu by se v tunelech zalíbilo natolik, že by mu ani tato možnost nestačila, může se zúčastnit dobrovolnického kempu, kde dobrovolníci z různých koutů světa pomáhají odhalovat další zákoutí skrytého komplexu.

3.7/5 - (3 votes)