Tipy na výlety

Hrastovlje – aneb všichni jsme smrtelní

Hrastovlje – aneb všichni jsme smrtelní

.Nepostávají tu davy turistů, parkoviště nezabírají zájezdové autobusy, nevybírá se horentní vstupné – a přeci zde objevíte památku, která by neměla mít obdoby – opevněný kostel Hrastovlje s unikátní freskou Tance smrti. Vítejte ve Slovinsku.

V jižní části země, 17 km na východ od největšího slovinského přístavu Koperu, leží ospalá vesnička Hrastovlje. Stojí na mírném kopečku s výhledem do údolí táhnoucím se kopcovitou krajinou a na první pohled nedává tušit, co za pamětihodnost ukrývá. V její těsné blízkosti se tu na kopci vypíná malý opevněný kostelík – starobylý románský kostel Nejsvětější Trojice ze 13. století – a zpoza vysokých hradeb mu ční jen věžička.

Hrastovlje
Hrastovlje

Podle výkladu by se mělo jednat o jediný dochovaný opevněný kostel. Obehnán hradbami byl koncem 16. století. Ty jej měly chránit před útoky Turků, kteří se ve svých evropských výbojích dostali až sem a bylo tak před nimi nutné životy i majetek zabezpečit.

Hrastovlje
Hrastovlje

V trojlodním kostelíku se nachází gotické fresky z roku 1490, objevené pod osmi přemalováními teprve v roce 1951. Podle nápisu hlaholicí a latinkou jsou dílem středověkého istrijského mistra Johannese de Castua, který v nich ztvárnil scény ze Starého a Nového zákona. Toto poselství mělo být určeno především negramotným věřícím. Vymalována je tu např. Křížová cesta, Klanění Tří králů, Poslední soud nebo kalendář zachycující různé venkovské činnosti.

Ovšem nejznámější motiv, který se vám nejspíše vryje do paměti, nese název Tanec smrti. Tato freska zobrazuje představitele všech vrstev středověké společnosti, počínaje dítětem a žebrákem, a konče králem a biskupem, kterak tančí ve společnosti kostlivců. Ti jim připomínají, že jsou bez rozdílu smrtelní. Ať bohatý nebo chudý, vznešený či žebrák, zdravý nebo mrzák – všichni dojdou stejného konce.

Hrastovlje - Tanec smrti
Hrastovlje – Tanec smrti

Tanec se smrtí je freska, která v tehdejší době neměla obdoby a z pravdy jejího poselství mrazí i dnes.

Kostel Nejsvětější Trojice je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Ohodnoťte tento příspěvek